Personer med nedsatt hørselsevne på Hotell fritidsparken i Skien fritidspark
 

Hørselsevne

 

Flere områder har teleslynge, taleannonsering samt retningsangivelse og alarm. Ved renovering/nybygg legger vi til grunn standarden for universell utforming.

Fellesareal; resepsjon, foaje, restaurant

  • Fastmontert teleslynge i restauranten
  • Dempet akustikk ved laminatbelegg på gulv
  • Normal takhøyde

Heis

  • Taleannonsering i heisen, samt retningsangivelse

Møterom

  • Fastmontert teleslynge i 2 møterom 
  • Dempet akustikk ved laminatbelegg på gulv
  • Normal takhøyde

Toaletter i fellesarealer

  • Alarm