Skien fritidspark er svært godt tilrettelagt for å ta hensyn til synsevne
 

Synsevne

 

Visuelle og taktile markeringer, god belysning, blindeskrift, god bredde for adkomst til badeland med ansatte som åpner port.

Velkommen til Skien fritidspark!

Skien fritidspark er svært godt tilrettelagt, og store deler av parken er universelt utformet.

Skien Fritidspark er svært godt tilrettelagt for personer med nedsatt synsevne. Inngangspartiet har visuell og taktil markering av gangbane.

Parkering, adkomst og inngangsparti

 • Visuell og taktil markering av gangbane: Delvis
 • Ingen nivåforskjeller over 2,5 cm
 • Belegning: asfalt
 • Markering av glassflater på dører i høyde 0,9m og 1,5m med luminanskontrast 0,8
 • Ingen nivåforskjell

Vestibyle:   

 • Visuell og taktil ledelinje fra inngang til resepsjon/billettsalg
 • God belysning - 200 lux
 • Ingen markering på søyler mot resepsjon og billettsalg
 • Kontrast på 0,4 mellom vegg og gulv og 0,8 mellom vegg/gulv og inventar
Skien Fritidspark er svært godt tilrettelagt for personer med nedsatt synsevne. Inngangspartiet har visuell og taktil markering av gangbane.

 Trapp ned til publikumstoaletter

 • Rekkverk på begge sider i en høyde på 0,8 m med luminanskontrast til vegg på 0,8 på venstre side og 0,4 på høyre side mot glass.
 • Markering av trappeneser på hvert trinn
 • Oppmerksomhetsfelt før opptrinn
 • Farefelt på toppen av trappa med luminanskontrast 0,4 til gulv

Heis ned til publikumstoaletter

 • Blindeskrift
 • Tale i heisen
Flere av trappene i Skien Fritidspark er svært godt tilrettelagt for personer med nedsatt synsevne.

Skilting

 • Skilt er plassert fra gulv og opp til en høyde på 1,6 m 
 • Det er mulig å komme helt inntil skiltet.
 • Skriftstørrelse 3,0 cm på store bokstaver
 • Luminanskontrast mellom tekst og bakgrunn 0,8,
 • Standardiserte piktogrammer i tillegg/erstatter tekst på enkelte skilt. Vanlige symboler er benyttet der det er naturlig f. eks merking av toaletter.
 • Skilt har matt overflate og gir ikke sjenerende reflekser og blending. Noen nye infoskilt i badet som har blank overflate og kan være vanskelig å lese.
 • Skiltene er ikke taktile eller har blindeskrift.
 • Om du følger ledelinje på gulv er det en utfordring å se skilting til resepsjon
 • Når du kommer videre inn i vestibylen mot resepsjon er det vanskelig å se skilting til publikumstoaletter og heis.
 • Ikke lett å se fra inngang, men om du følger ledelinjene så kommer du til skranken.
 • Fra inngang til skranke er det en tydelig og fri gangbane med følbar avgrensning og kontrast til gulvet for øvrig.
 • Luminanskontrast mellom skranke og omgivelser: 0,4
 • Belysning: OK

Resepsjon/informasjons-/billettskranke

 • Laveste høyde på skranke: 0,89 m
 • Inngang badeland fra billettsalg har port som åpnes av ansatte. Porten er 1 meter høy og åpningen er 1 meter bred

Toalett i fellesarealer

 I Skien fritidspark er det 1 eget HC toalett samt 6 dame- og 4 herretoaletter i underetasjen med tilgang via trapp og heis. Det er ikke veldig godt skiltet til disse toalettene.

 Gangbaner fra inngangsdør til toalett

 • Minste frie bredde: 90 cm
 • Synlig gangbane, men ikke følbar
 • Må ta heis en etasje

 Toalett

 • Luminanskontrast mellom vegg, gulv og inventar er: 0,4
 • Ingen speil
 • Det finnes 3 HC garderober med toalett i tilknytning til hallene i hovedetasje.
 • Toalettskiltet henger i taket. Når du kommer ut av heisen er herretoalettene til høyre og dametoalettene og hc-toalett til venstre