Synsevne

 

Visuelle og taktile markeringer, god belysning, blindeskrift, god bredde for adkomst til badeland med ansatte som åpner port.

Parkering, adkomst og inngangsparti

 • Visuell og taktil markering av gangbane: Delvis
 • Ingen nivåforskjeller over 2,5 cm
 • Belegning: asfalt
 • Markering av glassflater på dører i høyde 0,9m og 1,5m med luminanskontrast 0,8
 • Ingen nivåforskjell

 Vestibyle:   

 • Visuell og taktil ledelinje fra inngang til resepsjon/billettsalg
 • God belysning - 200 lux
 • Ingen markering på søyler mot resepsjon og billettsalg
 • Kontrast på 0,4 mellom vegg og gulv og 0,8 mellom vegg/gulv og inventar

 Trapp ned til publikumstoaletter

 • Rekkverk på begge sider i en høyde på 0,8 m med luminanskontrast til vegg på 0,8 på venstre side og 0,4 på høyre side mot glass.
 • Markering av trappeneser på hvert trinn
 • Oppmerksomhetsfelt før opptrinn
 • Farefelt på toppen av trappa med luminanskontrast 0,4 til gulv

Heis ned til publikumstoaletter

 • Blindeskrift
 • Tale i heisen

Skilting

 • Skilt er plassert fra gulv og opp til en høyde på 1,6 m 
 • Det er mulig å komme helt inntil skiltet.
 • Skriftstørrelse 3,0 cm på store bokstaver
 • Luminanskontrast mellom tekst og bakgrunn 0,8,
 • Standardiserte piktogrammer i tillegg/erstatter tekst på enkelte skilt. Vanlige symboler er benyttet der det er naturlig f. eks merking av toaletter.
 • Skilt har matt overflate og gir ikke sjenerende reflekser og blending. Noen nye infoskilt i badet som har blank overflate og kan være vanskelig å lese.
 • Skiltene er ikke taktile eller har blindeskrift.
 • Om du følger ledelinje på gulv er det en utfordring å se skilting til resepsjon
 • Når du kommer videre inn i vestibylen mot resepsjon er det vanskelig å se skilting til publikumstoaletter og heis.
 • Ikke lett å se fra inngang, men om du følger ledelinjene så kommer du til skranken.
 • Fra inngang til skranke er det en tydelig og fri gangbane med følbar avgrensning og kontrast til gulvet for øvrig.
 • Luminanskontrast mellom skranke og omgivelser: 0,4
 • Belysning: OK

Resepsjon/informasjons-/billettskranke

 • Laveste høyde på skranke: 0,89 m
 • Inngang badeland fra billettsalg har port som åpnes av ansatte. Porten er 1 meter høy og åpningen er 1 meter bred

Toalett i fellesarealer

 I Skien fritidspark er det 1 eget HC toalett samt 6 dame- og 4 herretoaletter i underetasjen med tilgang via trapp og heis. Det er ikke veldig godt skiltet til disse toalettene.

 Gangbaner fra inngangsdør til toalett

 • Minste frie bredde: 90 cm
 • Synlig gangbane, men ikke følbar
 • Må ta heis en etasje

 Toalett

 • Luminanskontrast mellom vegg, gulv og inventar er: 0,4
 • Ingen speil
 • Det finnes 3 HC garderober med toalett i tilknytning til hallene i hovedetasje.
 • Toalettskiltet henger i taket. Når du kommer ut av heisen er herretoalettene til høyre og dametoalettene og hc-toalett til venstre