Bevegelsesevne

 

6 HC parkeringsplasser, 6 ladestasjoner med god og romslig plass. Flatt og åpent fra parkering til inngangsparti.

Parkering, adkomst, inngangsparti og ankomstområdet inne

6 HC plasser:

 • 3 med bredde 4,4m x lengde 5 meter (mellom malte linjer)
           
 • 3 med bredde 2 m x lengde 6.90 meter (mellom malte linjer)

 6 ladestasjoner for EL bil med totalt 17 meter bredde (1 phase 32 A, max 74 KW)    

 • 120 m fra parkering til inngangsparti                 
 • Bratteste stigningsgrad fra parkering til inngang: 1:15
 • Høydeforskjell mellom parkering til inngang: 1,5 meter
 • Ingen nivåforskjeller over 2,5 cm
 • Belegning: asfalt

 Av- og påstigning mulig 2 m fra inngangsparti

 • Stigningsgrad fra av-/påstigning til inngang: flat
 • Høyeste nivåforskjell: 10 cm
 • Belegning: asfalt og rist

 Inngangsparti

 • Trinnfritt og åpent inngangsparti med en liten stigning på 1:15 på rist foran inngangsdør
 • Inngangsdør
 • Horisontal flate utenfor dørens slagsradius ute: bredde: 240 cm/lengde: 250 cm  
 • Automatisk døråpning, sideveis
 • Ingen nivåforskjell
 • Fri bredde i dør: 220 cm

Gangarealer inne

Vestibyle:   

 • Stor og åpen vestibyle
 • Møteplasser er minst 1,5x1,5 meter

Trapp ned til publikumstoaletter

 • Fri bredde min 90 cm
 • Rekkverk på begge sider i en høyde på 0,8 m med luminanskontrast til vegg på 0,8 på venstre side og 0,4 på høyre side mot glass.

Heis ned til publikumstoaletter

 • Min 90 cm åpning
 • Innvendig mål: ca. 2 x 1,90 m
 • Ingen terskler til heisen

 Skilting

 • Skilt er plassert fra gulv og opp til en høyde på 1,6 m 
 • Det er mulig å komme helt inntil skiltet.

 

Resepsjon/informasjons-/billettskranke

 • Laveste høyde på skranke: 0,89 m
 • Inngang badeland fra billettsalg har port som åpnes av ansatte. Porten er 1 meter høy og åpningen er 1 meter bred

Toalett i fellesarealer

 I Skien fritidspark er det 1 eget HC toalett samt 6 dame- og 4 herretoaletter i underetasjen med tilgang via trapp og heis. Det er ikke veldig godt skiltet til disse toalettene.

 

Gangbaner fra inngangsdør til toalett

 • Minste frie bredde: 90 cm
 • Må ta heis en etasje

 Toalett

 • Fri bredde i dør: 90 cm
 • Største terskelhøyde: 4 mm
 • Fri snusirkel: 1,45 diameter
 • Fri bredde: 80 cm på begge sider av toalett og 1 m foran toalett
 • Oppfellbare armstøtter på hver side av toalettet: 68 cm over gulv
 • Fri høyde under servant: 75 cm
 • Høyde til tørkeanordning og såpe: 100 cm
 • Ettgreps vippekran
 • Ingen speil
 • Det finnes 3 HC garderober med toalett i tilknytning til hallene i hovedetasje.
 • Toalettskiltet som du ser idet du kommer ut av heisen henger i taket. Når du kommer ut av heisen er herretoalettene til høyre og dametoalettene og hc-toalett til venstre