Badeland i Skien fritidspark er svært godt tilrettelagt for bevegelsesfrihet.
 

Bevegelsesevne

 

6 HC parkeringsplasser, 6 ladestasjoner med god og romslig plass. Flatt og åpent fra parkering til inngangsparti.

Velkommen til Skien fritidspark!

Skien fritidspark er svært godt tilrettelagt for bevegelsesfrihet, og store deler av parken er universelt utformet.

Godt med HC-Parkering i Skien Fritidspark

Parkering, adkomst, inngangsparti og ankomstområdet inne

6 HC plasser:

 • 3 med bredde 4,4m x lengde 5 meter (mellom malte linjer)         
 • 3 med bredde 2 m x lengde 6.90 meter (mellom malte linjer)

 6 ladestasjoner for EL bil med totalt 17 meter bredde (1 phase 32 A, max 74 KW)    

 • 120 m fra parkering til inngangsparti                 
 • Bratteste stigningsgrad fra parkering til inngang: 1:15
 • Høydeforskjell mellom parkering til inngang: 1,5 meter
 • Ingen nivåforskjeller over 2,5 cm
 • Belegning: asfalt

 Av- og påstigning mulig 2 m fra inngangsparti

 • Stigningsgrad fra av-/påstigning til inngang: flat
 • Høyeste nivåforskjell: 10 cm
 • Belegning: asfalt og rist

 Inngangsparti

 • Trinnfritt og åpent inngangsparti med en liten stigning på 1:15 på rist foran inngangsdør
 • Inngangsdør
 • Horisontal flate utenfor dørens slagsradius ute: bredde: 240 cm/lengde: 250 cm  
 • Automatisk døråpning, sideveis
 • Ingen nivåforskjell
 • Fri bredde i dør: 220 cm
Trinnfritt inngangsparti ved adkomst til Skien Fritidspark

Gangarealer inne

Vestibyle:   

 • Stor og åpen vestibyle
 • Møteplasser er minst 1,5x1,5 meter

Trapp ned til publikumstoaletter

 • Fri bredde min 90 cm
 • Rekkverk på begge sider i en høyde på 0,8 m med luminanskontrast til vegg på 0,8 på venstre side og 0,4 på høyre side mot glass.

Heis ned til publikumstoaletter

 • Min 90 cm åpning
 • Innvendig mål: ca. 2 x 1,90 m
 • Ingen terskler til heisen

 Skilting

 • Skilt er plassert fra gulv og opp til en høyde på 1,6 m 
 • Det er mulig å komme helt inntil skiltet.

 

Resepsjon/informasjons-/billettskranke

 • Laveste høyde på skranke: 0,89 m
 • Inngang badeland fra billettsalg har port som åpnes av ansatte. Porten er 1 meter høy og åpningen er 1 meter bred

Toalett i fellesarealer

 I Skien fritidspark er det 1 eget HC toalett samt 6 dame- og 4 herretoaletter i underetasjen med tilgang via trapp og heis. Det er ikke veldig godt skiltet til disse toalettene.

 

Gangbaner fra inngangsdør til toalett

 • Minste frie bredde: 90 cm
 • Må ta heis en etasje
HC-Garderober og HC-Toalett i Skien Fritidspark

Toalett

 • Fri bredde i dør: 90 cm
 • Største terskelhøyde: 4 mm
 • Fri snusirkel: 1,45 diameter
 • Fri bredde: 80 cm på begge sider av toalett og 1 m foran toalett
 • Oppfellbare armstøtter på hver side av toalettet: 68 cm over gulv
 • Fri høyde under servant: 75 cm
 • Høyde til tørkeanordning og såpe: 100 cm
 • Ettgreps vippekran
 • Ingen speil
 • Det finnes 3 HC garderober med toalett i tilknytning til hallene i hovedetasje.
 • Toalettskiltet som du ser idet du kommer ut av heisen henger i taket. Når du kommer ut av heisen er herretoalettene til høyre og dametoalettene og hc-toalett til venstre