Planlegging av besøk

 

Informasjon til deg som ønsker mer fakta om tilgjengeligheten hos oss for å kunne planlegge ditt besøk.

                 Bevegelsesevne                               Hørsel                        Syn

 

Bevegelseshemmede

Parkering, adkomst, inngangsparti og ankomstområdet inne

6 HC plasser:

 • 3 med bredde 4,4m x lengde 5 meter (mellom malte linjer)
           
 • 3 med bredde 2 m x lengde 6.90 meter (mellom malte linjer)

 6 ladestasjoner for EL bil med totalt 17 meter bredde (1 phase 32 A, max 74 KW)    

 • 120 m fra parkering til inngangsparti                 
 • Bratteste stigningsgrad fra parkering til inngang: 1:15
 • Høydeforskjell mellom parkering til inngang: 1,5 meter
 • Ingen nivåforskjeller over 2,5 cm
 • Belegning: asfalt

 Av- og påstigning mulig 2 m fra inngangsparti

 • Stigningsgrad fra av-/påstigning til inngang: flat
 • Høyeste nivåforskjell: 10 cm
 • Belegning: asfalt og rist

 Inngangsparti

 • Trinnfritt og åpent inngangsparti med en liten stigning på 1:15 på rist foran inngangsdør
 • Inngangsdør
 • Horisontal flate utenfor dørens slagsradius ute: bredde: 240 cm/lengde: 250 cm  
 • Automatisk døråpning, sideveis
 • Ingen nivåforskjell
 • Fri bredde i dør: 220 cm

Gangarealer inne

Vestibyle:   

 • Stor og åpen vestibyle
 • Møteplasser er minst 1,5x1,5 meter

Trapp ned til publikumstoaletter

 • Fri bredde min 90 cm
 • Rekkverk på begge sider i en høyde på 0,8 m med luminanskontrast til vegg på 0,8 på venstre side og 0,4 på høyre side mot glass.

Heis ned til publikumstoaletter

 • Min 90 cm åpning
 • Innvendig mål: ca. 2 x 1,90 m
 • Ingen terskler til heisen

 Skilting

 • Skilt er plassert fra gulv og opp til en høyde på 1,6 m 
 • Det er mulig å komme helt inntil skiltet.

 

Resepsjon/informasjons-/billettskranke

 • Laveste høyde på skranke: 0,89 m
 • Inngang badeland fra billettsalg har port som åpnes av ansatte. Porten er 1 meter høy og åpningen er 1 meter bred

Toalett i fellesarealer

 I Skien fritidspark er det 1 eget HC toalett samt 6 dame- og 4 herretoaletter i underetasjen med tilgang via trapp og heis. Det er ikke veldig godt skiltet til disse toalettene.

 

Gangbaner fra inngangsdør til toalett

 • Minste frie bredde: 90 cm
 • Må ta heis en etasje

 Toalett

 • Fri bredde i dør: 90 cm
 • Største terskelhøyde: 4 mm
 • Fri snusirkel: 1,45 diameter
 • Fri bredde: 80 cm på begge sider av toalett og 1 m foran toalett
 • Oppfellbare armstøtter på hver side av toalettet: 68 cm over gulv
 • Fri høyde under servant: 75 cm
 • Høyde til tørkeanordning og såpe: 100 cm
 • Ettgreps vippekran
 • Ingen speil
 • Det finnes 3 HC garderober med toalett i tilknytning til hallene i hovedetasje.
 • Toalettskiltet som du ser idet du kommer ut av heisen henger i taket. Når du kommer ut av heisen er herretoalettene til høyre og dametoalettene og hc-toalett til venstre

 

Synshemmede

Parkering, adkomst og inngangsparti

 • Visuell og taktil markering av gangbane: Delvis
 • Ingen nivåforskjeller over 2,5 cm
 • Belegning: asfalt
 • Markering av glassflater på dører i høyde 0,9m og 1,5m med luminanskontrast 0,8
 • Ingen nivåforskjell

 Vestibyle:   

 • Visuell og taktil ledelinje fra inngang til resepsjon/billettsalg
 • God belysning - 200 lux
 • Ingen markering på søyler mot resepsjon og billettsalg
 • Kontrast på 0,4 mellom vegg og gulv og 0,8 mellom vegg/gulv og inventar

 Trapp ned til publikumstoaletter

 • Rekkverk på begge sider i en høyde på 0,8 m med luminanskontrast til vegg på 0,8 på venstre side og 0,4 på høyre side mot glass.
 • Markering av trappeneser på hvert trinn
 • Oppmerksomhetsfelt før opptrinn
 • Farefelt på toppen av trappa med luminanskontrast 0,4 til gulv

Heis ned til publikumstoaletter

 • Blindeskrift
 • Tale i heisen

Skilting

 • Skilt er plassert fra gulv og opp til en høyde på 1,6 m 
 • Det er mulig å komme helt inntil skiltet.
 • Skriftstørrelse 3,0 cm på store bokstaver
 • Luminanskontrast mellom tekst og bakgrunn 0,8,
 • Standardiserte piktogrammer i tillegg/erstatter tekst på enkelte skilt. Vanlige symboler er benyttet der det er naturlig f. eks merking av toaletter.
 • Skilt har matt overflate og gir ikke sjenerende reflekser og blending. Noen nye infoskilt i badet som har blank overflate og kan være vanskelig å lese.
 • Skiltene er ikke taktile eller har blindeskrift.
 • Om du følger ledelinje på gulv er det en utfordring å se skilting til resepsjon
 • Når du kommer videre inn i vestibylen mot resepsjon er det vanskelig å se skilting til publikumstoaletter og heis.
 • Ikke lett å se fra inngang, men om du følger ledelinjene så kommer du til skranken.
 • Fra inngang til skranke er det en tydelig og fri gangbane med følbar avgrensning og kontrast til gulvet for øvrig.
 • Luminanskontrast mellom skranke og omgivelser: 0,4
 • Belysning: OK

Resepsjon/informasjons-/billettskranke

 • Laveste høyde på skranke: 0,89 m
 • Inngang badeland fra billettsalg har port som åpnes av ansatte. Porten er 1 meter høy og åpningen er 1 meter bred

Toalett i fellesarealer

 I Skien fritidspark er det 1 eget HC toalett samt 6 dame- og 4 herretoaletter i underetasjen med tilgang via trapp og heis. Det er ikke veldig godt skiltet til disse toalettene.

 Gangbaner fra inngangsdør til toalett

 • Minste frie bredde: 90 cm
 • Synlig gangbane, men ikke følbar
 • Må ta heis en etasje

 Toalett

 • Luminanskontrast mellom vegg, gulv og inventar er: 0,4
 • Ingen speil
 • Det finnes 3 HC garderober med toalett i tilknytning til hallene i hovedetasje.
 • Toalettskiltet henger i taket. Når du kommer ut av heisen er herretoalettene til høyre og dametoalettene og hc-toalett til venstre

 

Hørselshemmede

Resepsjon/informasjons-/billettskranke

 • Ingen teleslynge
 • Tekstinformasjon kun i engelsk brosjyre

 

Allergikere/astmatikere

Parkering, adkomst og inngang

 • Skilt om røykfri sone i adkomstområdet
 • Røykfritt

Resepsjon/informasjons-/billettskranke

 • Ingen heldekkende tepper
 • Ingen allergifremmende planter
Share |

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.