Styret

 

Styret i Skien fritidspark består av 7 politikere som er valgt for 4 år (valgt 2020), og 2 ansatte.

Odin Adelsten Aunan Bohmann, styreleder

Lars Martin Borlaug, nestleder

Åste Solberg Hansen, styremedlem

Joakim Rabe, styremedlem

Torunn Hauen Aks, styremedlem

Roar Åkre, styremedlem

Anne H Kydland, styremedlem

Lilleba L Aasen, ansattes representant

Jannicke Sivertsen, ansattes representant

Styredokumenter 2021

Styredokumenter 2020