Styret

 

Styret i Skien fritidspark består av 7 politikere som er valgt for 4 år (valgt 2020), og 2 ansatte.

Harald Haraldsen, styreleder

Lars Martin Borlaug, nestleder

Åste Solberg Hansen, styremedlem

Joakim Rabe, styremedlem

Torunn Hauen Aks, styremedlem

Roar Åkre, styremedlem

Mariann Gravi Ruud, styremedlem

Espen Olsen, ansattes representant

Jannicke Sivertsen, ansattes representant

Styredokumenter 2021

Styredokumenter 2020