Videregående svømmeopplæring 8- 12 år november

Nytt kurs starter torsdag  2.november 2017 og varer i 8 uker. 

Alle plassene er bestilt.