videregående svømmeopplæring

 

Nytt kurs starter torsdag  2.november 2017 og varer i 8 uker. 

Nytt kurs starter torsdag  18.januar 2018 og varer i 8 uker. 

Nytt kurs starter torsdag 5.april 2018 og varer i 8 uker.