Leiepriser

 

Leiepriser i idrettshaller

Leieprisene justeres årlig i henhold til konsumprisutviklingen.
For at idrettslag og andre leietakere skal ha forutsigbarhet i forhold til leiepriser benyttes konsumprisen per 15/3 som grunnlag for reguleringen. Da presenteres justert pris leietakerne på brukermøter i mai/juni. Endringen gjøres gjeldende for påfølgende sesong.

Nye leiepriser for sesongen 2011/2012

Nye leiepriser justert ihht konsumprisindeksen.

Gjelder for sesong 2010/2011.

Se liste over leiepriser: