Bruksregler

 

Bruksregler for idrettshaller i Skien fritidspark.

Skien fritidspark får nå et av landets fineste idrettsanlegg. Dette skal være et sted hvor alle skal trives, og derfor er vi opptatt av at anleggene skal være i god stand. I samarbeid med klubbene er vi blitt enige om en del regler som gjelder for alle brukere.

 

Rydding:
• Alle som bruker anlegget skal rydde den banen de har benyttet.
• Garderobene som er benyttet skal også ryddes.

 

Bruk av sko i anlegget:
• Alle skal benytte innesko i hallene.
• Alle skal skifte sko før de går inn i hallene (spillere, trenere osv).

 

Garderober:
• Vi oppfordrer alle til å benytte garderober til treningene.
• Det finnes egne oppbevaringskap med myntinnkast i garderobegangen. (gjelder Skienshallen og Flerbrukshallen)

 

Klister og markeringer på banen:
• Fra og med 16-års lag: tillatt med sprayklister.
• Seniorlag: tillatt med klister fra tube/krukke (gjerne spray)
• Alt klister skal oppbevares i bokser utplassert ved hver bane.
• Overflødig klister skal ikke tørkes av på banen eller andre steder i anlegget.

• All markering/tape som klistres på banen skal fjernes etter hver trening.

 

Snus/røyk:
• Bruk av røyk og snus er ikke tillatt inne i anlegget.
• Hele Skien fritidspark er røykfritt, bortsett fra tre merkede røykeplasser ute. I de andre idrettshallene gjelder det samme men ikke alle har egne røykeplasser, ta hensyn!!

 

Konsekvenser for brukerne ved overtredelser:
• Ved ureglementert bruk av klister sendes regning til laget på kr 1 000 pr overtredelse.
• De lag som ikke overholder regler om sko, rydding, snus osv får advarsel. Ved gjentatte overtredelser fra samme lag kan laget bli utestengt fra anlegget.

 

Leietid:
• All leietid skal bookes hos Camilla L. Harestad, ta kontakt på Camillalagaard.Harestad@skienfritidspark.no.
• Leietid som ikke benyttes blir fakturert.
• Leietid som ikke skal benyttes må avbestilles senest 2 dager før timen.

 

Salg ved arrangement:
• Etter avtale med halleier kan klubber som er arrangør av kamper /turneringer selge kaffe og kaker i hallen. Dette avgjøres i hvert tilfelle og klubber som