Anlegg

 

Skien fritidspark er i dag et topp moderne anlegg bygd for fremtiden.

Anleggets størrelse

Skien fritidspark består av mer enn 20 000m² med innendørs anlegg til bruk for store og små. I tillegg er det mer enn 30 000m² med uteareal til aktiviteter og parkering. Totalt disponerer Fritidsparken ca 1000 dekar hvorav store deler består av et variert turterreng i skogsområde.

Mange arenaer

Fritidsparken har mange arenaer tilrettelagt for fysisk aktivitet, kafeteria, overnatting og videregående skole.

Anlegget har 3 store idrettshaller:

  • Skienshallen med idrettsgulv, 3 000m²
  • Flerbrukshallen med parkettgulv, 1 000 m²
  • Ishallen med to isflater, garderober og kafe, 4 000m²

Arrangement

Den perfekte arena for ditt arrangement? Utstillinger, konserter, kurs og seminar. Ta kontakt for nærmere info..

Fritidsparkens egen sang: Gøy gøy gøy