Badet

 

Gled en du er glad i med badebilletter! Billettene sendes i pr post til mottager.

Kjøp billetthefte med 25 billetter á kr 125,- pr billett. For bestilling ring tlf.: 35 54 10 00.