Etter Skoletid Games

 

Det ble ca 20-25 barn, ikke så mange som vi håpet, men vi er fornøyd med arrangementet.

 Både barn og voksne storkoste seg, og det ser absolutt ut som om dette er noe vi vil utvikle og gjenta ved senere anledning.
I forhold til hallen var det veldig bra å få benytte oss av sal 1 som var i nær tilknytning til skolens utstyrsbod, rom med stoler og mulighet for å få ned scene.
Da vi ankom hadde vi nok forventet at mopper og søppelbøtter skulle være satt frem, og vi hadde nok trodd at bord skulle være klargjort. Men ingenting av det var gjort. Det manglet også papir på toalettene i garderoben. Bord og papir ble kjapt fikset når vi gav beskjed om det, så det er supert. Det andre er noe vi kan huske på til fremtidige arrangement, å avtale mer spesifikt.
Vakthavende var også veldig behjelpende med opprydding, så det er vi takknemlige for!
Det ville vært flott om vi ved fremtidige arrangement kunne hatt et samarbeid om PR i forkant av arrangementet.

- Etter Skoletid Games-