Opptur for 8. klassinger

 

Den Norske Turistforening invitere årlig alle 8. klassinger over hele landet ut på tur.

Det vil bli tilrettelagt for en flott tur i regi av Telemark Turistforening sine frivillige samarbeidspartnere, samt friluftslivsutdanninga ved Høgskolen i Telemark, avdeling Bø. Fokus på arrangementet er sosialt samvær, naturopplevelse og fysisk aktivitet uten konkurranse. Det er 10 arrangementer rundt om i Telemark slik at skole skal ha kortes mulig vei til samlingsplass.

 

OPPTUR vil vare en skoledag. For skoler som behøver transport er TTF behjelpelig med dette til og fra utgangspunktet.

 

Arrangementet er gratis!