Søknadsfrist på sesongtrening

 

Fordeling av treningstider foregår etter søknad. Søknadsfrist er 15. mars hvert år.

Alle må benytte elektronisk søknadsskjema som ligger her: Søknadsskjema NB! Gå direkte til skjema uten login og brukernavn. 

Dersom søknadsfristen ikke overholdes vil laget/foreningens ønsker bli vurdert etter at tildelingen er foretatt! Informasjon om prioriteringer og kriterier finner du her.

Share |