Funkis-klatrekonkurranse

 

Klatrekonkurranse for personer med fysisk funksjonsnedsettelse lørdag 28.mai kl 10-18.

Norges Klatreforbund sammen med Grenland Klatreklubb inviterer for første gang til nasjonal konkurranse for personer med funksjonsnedsettelse. Konkurransen er rettet mot personer med en fysisk funksjonsnedsettelse.

Konkurransen er fra kl 10-18

Konkurransen har et sosialt preg og det viktigste er å møtes, klatre sammen, bli kjent med andre og pushe egne grener. Det er ikke gradert premiering, alle får premie. I tillegg er det noen uttrekkspremier Petzl. Rutene er markert med farger, etter vanskelighetsgrad. Vi skal sørge for at alle som deltar finner ruter de mestrer. Deltakerne får utdelt et eget skjema som viser alle rutene. Man bestemmer selv hvilke ruter man ønsker å prøve seg på, og man får flere forsøk på hver rute. På skjemaet markerer man hvilke ruter man klarer.

Hvem kan delta?
Da det er første gang denne konkurransen gjennomføres i Norge ønsker vi ikke å lage en begrensning på alder. Alle som ønsker å delta er hjertelig velkommen. Som nevnt over er konkurransen for personer med en fysisk funksjonsnedsettelse. Det er ønskelig at de som melder seg på er medlem av en klatreklubb.

Det blir premiering til alle og forhåpentligvis nye klatreentusiaster! 

Share |