Banekart 2011

Banekart 2011

I 2011 skal vi utvide banen med 9 kurver. Totalt 27 kurver. Slik ser banen ut foreløpig. .

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.