Friidrettsamlinhg

 
18 okt

18 okt 13:00 - 20 okt 14:00

Hotell fritidsparken

Norges friidrettsforbund inviterer til rekruttlandslagssamling.

Rekrutteringslandslaget er et tiltaksbasert prosjekt, der en søker å utbre «best practice» innenfor trening i hver øvelsesgruppe. Alle utøvere inviteres inn i prosjektet sammen med personlig trener. Alle medlemmer av laget forplikter seg til enhver tid å utføre dopingfri aktivitet, og må hver sesong gjennomgå e-kurset «Ren Utøver».Aktivitetene som tilbys, og oppfølgingen deltakerne får, er et supplement til den viktige daglige treningen. Når de beste utøverne og trenerne deres samles, er det en god arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Rekrutteringslandslagene drives noe ulikt fra øvelsesgruppe til øvelsesgruppe. 

Målet med rekrutteringslandslaget er å bidra til å skape flest mulige finale- og medaljekandidater i seniorklassen. Delmål på veien kan være å kvalifisere seg til internasjonale junior- og ungdomsmesterskap.

Share |