Smitteverntiltak Curling

 

Vår viktigste prioritet er at du skal føle deg trygg! Vi har innført gode smitteverntiltak, prosedyrer og rutiner som skal bidra til å gi deg trygghet. Disse tiltakene må følges av alle og vi ber alle ta hensyn til hverandre.

Hva vi gjør?

 • Vi tar inn færre kunder enn vanlig, slik at vi overholder regelen om én meters avstand.
 • Kun 100% friske og symptomfire personer kan delta/oppholde seg i Ishallen
 • Hyppig rengjøring og desinfisering av felles kontaktflater som for eksempel dørhåndtak, gelender og heisknapper.
 • Økt antall desinfiseringsstasjoner med en klar oppfordring til å bruke håndsprit, eller enda bedre – vaske hendene.
 • Avstandsmarkører på gulvet i områder hvor mange samles samtidig.
 • Redusert antall sitteplasser i ved border o.l for å sikre overholdelse av regelen om én meters avstand.
 • Informasjonsmateriell med reiseråd og forebyggende tiltak.
 •  Instruktøren kan kun holde arrangementet hvis han/hun er 100% frisk
 • Instruktøren sørger for vasking og desinfisering av alt utstyr
 •  Instruktøren setter fram utstyr/organiserer henting av utstyr slik at det ikke blir trengsel.
 • Instruktøren klargjør navneliste som skal fylles ut 

Hva du kan gjøre?

 •  Kun 100% friske og symptomfire personer kan delta/oppholde seg i Ishallen
 •  Hold minimum 1 m avstand til andre til enhver tid (bortsett fra nær familie)
 •  Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger om god håndhygiene. Håndsprit er satt fram ved alle innganger i Skien fritidspark.
 • Gruppa som skal spille curling holder seg samlet på avtalt møtested inntil Instruktøren henter dem.
 • Gruppa følger instruktørens ledelse inntil arrangementet er over.
 • Alle spriter hendene før de forlater arenaen. Husk å fylle ut navnelista!
 • Alle spriter hendene før og etter de har tatt på steinene
Diverse info

Fra og med torsdag 5.nov tas alle grupper inn – og slippes ut av branndøra mellom scoretavlene til bane 2 og 3.