Regler for kjøp av årskort

 

Betingelser for kjøp av familieårskort.

  • Årskortavtalen er personlig og gjelder fra den blir inngått og i 12 mnd. Pris som gjelder ved inngåelse av årskortavtale er bindende i hele avtaleperioden.
  • Det gis ingen tilbakebetaling dersom man av ulike grunner ikke benytter badet i avtaleperioden.
  • Årskortet gjelder hele badet. Om badet er fullt gir årskortet ingen fortrinnsrett. Terapibassenget kan være stengt ifm arrangement.
  • Det gis ingen refusjon dersom deler av badet er reservert i forbindelse med arrangement. Dette gjelder også ved driftsstans av hele/deler av badet.
  • Årskort gjelder ikke for kurs, bursdag og andre organiserte arrangement i badet.
  • Årskortinnehaver vil få melding 1 mnd. før avtaletiden utløper, med tilbud om forlengelse av avtalen. Innehaver må melde fornying/endring til oss.
  • Det er kun lov til å kjøpe familieårskort direkte over eller direkte under deg. Altså; en voksen (foreldre) kan kjøpe til sine barn eller samboers barn, sin samboer, sine foreldre eller samboers foreldre. Alle andre konstellasjoner er ikke innenfor reglementet, og vil bli nektet adgang.
Share |