Infobrev for påmeldte til svømmeskole

 

Velkommen til Svømmeskole i Skien fritidspark!

Svømmeskolens målsetting er at barna skal oppnå svømmedyktighetsmedaljen (Selungenmerket)

 

Fremmøte til alle kursene er 5 min før kursstart, ferdig skiftet i svømmehallen.Barn som er påmeldt kurs kan ha med 2 foresatte. Adgang 30 min før kursstart. Etter kursets slutt kan dere benytte resten av badet. Husk såpevask uten badetøy og toalettbesøk før barnet ditt går inn i hallen. Kurset betales i sin helhet i resepsjonen første dag og kvittering vises til instruktørene som krysser av på et skjema. Barn og foresatte vil få utdelt et elektronisk armbånd som man bruker for å komme inn i anlegget, i tillegg bruker man armbåndet til å låse garderobeskapet.

 

Foresatte bes følge sine barn både inn i garderobe/dusj og ut etter kursets slutt.

NB – foresatte har ansvar for elevens sikkerhet frem til instruktøren overtar, og etter kursets slutt og eleven forlater instruktøren! Det er ikke tillatt å la barna gå barna alene ut i badeanlegget etter kursets slutt, minner om at barn under 10 år skal være med en badende svømmedyktig voksen over 16 år.

 

Om dere ønsker kan foresatte være til stede direkte ved bassengkanten under kurset. Erfaring viser likevel at elevene kan være mer oppmerksomme mot instruktøren og arbeidsoppgavene om foresatte ikke er tilstedet.

 

Vi prøver å sette sammen elever med tilnærmet likt ferdighetsnivå på hvert kurs. Det vil imidlertid ikke alltid klaffe siden det tas hensyn til hvilken dag og tidspunkt som passer den enkelte. I tillegg prøver vi å etterkomme ønsker om at søsken, naboer og andre kan gå på samme kurstidspunkt. .

Det er bra om dere også selv tar med barnet i basseng og lar det vise hva de har lært. Det frisker opp elevens hukommelse, gjør dem stolte, og læreverdien er stor.

Øvelser de ikke vil prøve på, er de ganske enkelt ikke klare til ennå, og forsøk fra vår side på å forsere utviklingen vil snarere bremse enn fremme læreprosessen. Øvelse og trening er ønskelig, men bare hvis barnet selv synes det er gøy.

Dette vektlegges så sterkt fordi det er naturlig å sammenligne vårt eget barn med andre. Vi vil så gjerne at vårt barn er fullt på høyden med de andre barna. Men alle kan ikke være på høyden i alt til enhver tid. Gi dem den tid de trenger, så ordner det meste seg.

Til tider kan det være at ditt barn blir satt på kanten for en liten ”timeout”.

 For å oppnå et mest mulig effektivt kurs og med hensyn til sikkerhet vil vi av og til må ta enkelte ut av undervisningen. Etter et par minutter på kanten er de tilbake og mer oppmerksomme.

Barnet kan godt bruke svømmebriller. Det vil være enkelte øvelser i forhold til vanntilvenning der barnet ikke kan bruke svømmebriller. Vi anbefaler tettsittende badebukse og badehette. Om man ikke bruker badehette skal langt hår festes i strikk.

Har dere råd, synspunkter eller kommentarer til svømmeskolen vår setter vi pris på at dere kommer med disse til instruktøren eller skolen kontaktperson. Sammen med dere kan vi gjøre svømmeopplæring ennå bedre – til glede for elevene.

 

Det finnes fem forskjellige ferdighetsmerker som vi vil bruke i undervisningen som delmål. Ved hvert oppnådde merke vil barna få tildelt et diplom, det vil også være mulighet til å kjøpe ferdighetspins til

kr 45 kr pr. stk om det ønskes. Ta kontakt med instruktør på land!

Svømmeskolen vil foregå i Terapibassenget. Dette bassenget er avskjermet fra resten av anlegget.

Hver kurskveld varer 30 min, det er ikke lagt opp til frilek utenom organisert lek som inngår i undervisningen. Kurset inneholder 8 kurskvelder – det er ikke kurs i skoleferier.

 

Vann er stimulerende og har mange egenskaper:

- vann er vått

- vann har lyd

- vann kan smakes

- vann kan sprutes

- vann kan være kaldt eller varmt

- vann er alltid i bevegelse

- vann kan føles

- man kan være i det og ikke minst: vann har oppdrift og motstand