Om baby- og småbarnsvømming

 

Om babysvømming og småbarnsvømming

Baby og småbarnssvømming er en vannaktivitet hvor foreldrene er aktivt med på å gjøre barnet trygg over og under vann. All aktivitet foregår på barnas premisser og utvikingsnivå. Det skal være gøy og lek! I felleskap med foreldre og andre barn - i trygge omgivelser og varmt vann, lærer barna grunnleggende ferdigheter i vannet.

Baby og småbarnssvømming er:

Nærhet og kos

Sang, glede og lek

Sosialt samspill mellom foreldre og barn

Sosialt samvær med andre barn

Bevegelse og aktivitet i vannet

Sansestimulering og fysisk aktivitet

Babysvømming:

Babysvømming er for barn i alderen 3 måneder til 2 år der foreldrene deltar aktivt i vannet.

Hovedmålet for babysvømmingen er: tid og nærhet mellom foreldre og barn, trygge barn over og under vann, erfare vannets muligheter og barnets egne begrensninger, lære selvbergingsferdigheter og lære sin egen kropp å kjenne i vannet og hvordan skape fremdrift.

Babysvømming er en koselig og morsom aktivitet mellom foreldre og barn, hvor aktiviteten foregår på barnets premisser.

Småbarnssvømming

Småbarnssvømmingen er for barn i alderen 2 til 6 år. I småbarnssvømmingen har barna en forelder eller en voksen med seg i vannet. Han/hun fungerer som barnets hjelpeinstruktør og instruktørens forlengede arm.

Målet med småbarnssvømming er: vanntilvenning, vannsikkerhet og vannglede. Gjennom lek og aktivitet i vannet lære barna ulike grunnferdigheter i vannet. Fra 4 års alderen begynner vi å fokusere på kjernefunksjonene i begynneropplæringen for svømming. Disse er dykke, flyte, fli og fremdrift. Barna har da muligheter for å ta svømmemerker.