Rasteplass - ved MX banen

Rullestolbrukere

  • P-plasser merket for HC
  • Tilrettelagte turløyper
  • 1 km, 2,5 km og 5 km rullestolstier med lys
  • 4 tilrettelagte rasteplasser
  • Toaletter for HC i vestibylen og i Ishallen.
  • Overnatting uten dørstokker og med HC toalett
  • Badeanlegg med spesialtilpasset utstyr for HC

5 km er en krevende løype med tildels bratte bakker. Denne løypa anbefales ikke alene.